เศรษฐศาสตร์ eec การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ความรู้ที่มีศักยภาพมากจนสามารถทำลายตลาดโดยการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ รวมทั้งนำผู้บริโภคระดับใหม่โดยตอบสนองความต้องการและการรับรู้ของพวกเขา eec การพัฒนาความรู้นั้นทำให้ประเทศและ บริษัท ต่าง ๆ มีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น มันคือการทำธุรกิจของการดำรงอยู่ของมนุษย์อย่างถูกและมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีที่ออกแบบและจัดการโดยคนงานระดับใหม่ เมื่อประเทศพัฒนาคนงานเหล่านี้พวกเขาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะพัฒนาความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบความรู้ผ่านกลุ่มของพลังสมอง ตำแหน่งที่จะแตะกลุ่มเหล่านี้จ้างเกิดไม่จำเป็นเพราะแรงงานที่ถูกกว่าญาติ eec แต่เพราะมีความรู้ความสามารถในการทำงานโดย

eec โดยพื้นฐานแล้วความรู้นำมาซึ่งความพร้อมและความพึงพอใจ

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับสถานที่ตั้งและการแปลของอุตสาหกรรมแรงงาน ซึ่งแตกต่างจากแรงงานอุตสาหกรรมแรงงานนี้เป็นมือถือปรับตัวและคล่องตัวและมีนิวเคลียสของพลังสมองมากกว่ากล้ามเนื้อ กับการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตประเทศต่างๆกลายเป็นสื่อความรู้มีอำนาจที่จะกลายเป็นยิ่งขึ้นโดยการขายและการซื้อความรู้ อเมริกาส่งออกการจัดการความรู้ แต่ซื้อความรู้ด้านไอทีในอินเดียทำให้มีความรู้ทั้งเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ บริษัทใหม่ ๆ ที่มีที่ดินขนาดเล็กแรงงานและทุนค่อย ๆ กลายเป็นอุปสรรคในตลาดเนื่องจากผู้ที่ชื่นชอบ

ความรู้นำไปสู่สังคมใหม่ เราได้เห็นผลกระทบแล้วในขณะที่ประชาชนเต็มใจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กับสาธารณะ พลเมืองมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างข่าวและการบริโภค สังคมที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงในความต่อเนื่องและนวัตกรรมภายในแนวทางปฏิบัติที่ผ่านการทดสอบตามเวลาเป็นสิ่งที่เรามี eec มีอยู่จริง แต่ภายในพวกเขาเราได้สร้างเหล็กไหลเหล่านั้นใหม่ ในเศรษฐศาสตร์ความรู้ความรู้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดการเช่นเดียวกับปัจจัยอื่น ๆ ของการผลิต

eec ภายใต้โครงสร้างนี้เราจะหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจของความรู้

  • เมื่อใช้ในบริบท eec ของเศรษฐกิจฐานความรู้ความรู้จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปิดใช้งานการสร้างใหม่ภายใต้คำจำกัดความทั้งสองนี้ความรู้มีความเป็นคู่ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นในช่วงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  • น่าเสียดายที่แม้จะเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมไปเป็นเศรษฐกิจความรู้ในประเทศส่วนใหญ่ eec แต่ทฤษฎีเหล่านั้นก็ยังคงใช้งานอยู่งานของนักเศรษฐศาสตร์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจโลกนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นวัฏจักรที่ไม่มีสิ้นสุด
  • คำอธิบายที่สำคัญประการหนึ่งคือกฎและแนวปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์ eec การจัดการยังคงยึดอยู่กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและไม่สามารถปรับให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจใหม่ได้